مهم‌ترین جاده‌های دسترسی در منطقه در تصویر زیر مشخص است.دسترسي به مكان اقامتي توسط جاده آسفالت و وسيله نقليه ميسر است.

–          موقعیت قرارگیری

محل اقامتي در منتها عليه خيابان اصلي ورودي به روستا، به نام خيابان امام علي «و ابتداي خيابان» شهيدمحمدحسین قزلسفلو، پلاك 46قرار دارد.