جهت داشتن ايده كلي شما عزيزان در ذيل راههاي دسترسي به اقامتگاه از دو شهر بزرگ و نزديك تر به منطقه تشريح مي شود :

  • با ماشين شخصي از تهران از مسير جاده فيروزكوه يا هراز حدود 520 كيلومتر و 8 ساعت
  • با ماشين شخصي از مشهد حدود 500 كيلومتر و 6:30 دقيقه.
  • با اتوبوس از ترمينال بيهقي يا تهرانپارس به شهرستان آزادشهر (500 كيلومتر،8 ساعت) و سپس با تاكسي تا درب منزل (30 كيلومتر جاده اصلي و آسفالت، 20 دقيقه)
  • با اتوبوس از ترمينال مشهد به شهرستان گرگان و پياده شدن از اتوبوس بعد از شهرستان مينودشت و جنب روستا (500 كيلومتر ، 6:30 دقيقه). ادامه مسير به صورت پياده تا اقامتگاه (حدود 5 دقيقه)

 

  • با قطارشب رو از تهران به گرگان و سپس با تاكسي تا درب منزل (100 كيلومتر، 1:30 دقيقه).